Jesteśmy otwarci na wszystko. Z wyjątkiem niespodzianek.

Projektowanie zajmuje w naszej firmie szczególne miejsce. To na tym etapie nadawany jest kierunek inwestycji, który determinuje stuprocentowe dopasowanie projektu do wymagań i oczekiwań klienta, utrzymanie kosztów w wyznaczonych ramach oraz dopasowanie harmonogramu. Dlatego na wstępie opracowywany jest schemat określający szczegółowo pojedyncze etapy projektu i wskazujący alternatywne sposoby postępowania - jeżeli istnieje więcej wykonalnych możliwości. Tym samym już na wstępie eliminujemy wszelkie niespodzianki. A klient zawsze posiada doskonałą orientację w zakresie całego projektu.