Szlifowanie

Nasze automaty szlifierskie pozwalają wytworzyć wysokiej jakości powierzchnie o szorstkości maks. Ra≤0,2 μm. Podwyższone standardy jakościowe powierzchni zbiorników i aparatury spełniamy dzięki zastosowaniu procesu elektropolerowania. Nowoczesna hala naszej szlifierni z wysoce wydajnym systemem wentylacji i filtracji umożliwia ekologiczną i ergonomiczną eksploatację.

Wyposażenie:

  • Dwie szlifierki Farros
  • Linia szlifowania pionowego
  • Szlifierka do dennic
  • Szlifierka do materiałów płaskich
  • Linia do elektropolerowania