Najwyższa jakość. Bez żadnych kompromisów, gwarantowana jakość.

Niezależnie od tego, czy powodem jest higiena, czy bezpieczeństwo: w pracy z żywnością i substancjami chemicznymi jakość materiałów i produkcji jest najwyższym priorytetem. Dlatego nasze działania opierają się o europejskie normy i regulacje, np. AD 2000 TÜV, UDT, DIN i PN, co zapewnia stuprocentową zgodność naszych produktów z tymi normami. Dla nas to również dobra możliwość do udokumentowania naszych wysokich ambicji. Nasi inżynierowie czuwają nad spełnieniem surowych kryteriów niezależnych instytucji na każdym etapie produkcji, od nadejścia zamówienia aż po odbiór u klienta.


ISO 9001:2015
Certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015
Pobierz plik PDF

TUV AD 2000-Merkblatt HP0
Certyfikat TÜV dla producenta urządzeń ciśnieniowych i ich komponentów wg AD 2000-Merkblatt HP0

Pobierz plik PDF

TUV DIN EN ISO 3834-2
Certyfikat TÜV prace spawalnicze w zakresie nośnych konstrukcji stalowych na podstawie normy DIN EN ISO 3834-2
Pobierz plik PDF

TUV EN 1090-2
Certyfikat TÜV zgodności zakładowej kontroli produkcji dla elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC3 według EN 1090-2
Pobierz plik PDF

TUV wg dyrektywy 2014/68/UE
Certyfikat TÜV system zapewnienia jakości. Spawalnictwo wg dyrektywy 2014/68/UE
Pobierz plik PDF

Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Wyrób: zbiorniki procesowe i magazynowe do mleka i wyrobów mleczarskich
Pobierz plik PDF

Świadectwo Jakości Zdrowotnej
Wyrób: zbiorniki procesowe i magazynowe do cukru i wyrobów cukierniczych
Pobierz plik PDF

Certyfikat Zgodności UE
Certyfikat dla przedsiębiorstwa spełniającego wymagania modułu A2 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych
Pobierz plik PDF