Zbiorniki aseptyczne firmy Schwarte-Milfor. Drobnoustroje nie mają szans.

Zbiorniki aseptyczne (sterylne) mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagany jest najwyższy standard higieny magazynowanego produktu. To oznacza poddanie konstrukcji zbiornika niezwykle wysokim wymaganiom, ponieważ musi ona zapewniać wytrzymałość zbiornika na wysokie temperatury (sterylizacja parą), nadciśnienie i podciśnienie.

Właściwości:

  • Materiał: stal szlachetna 304, 316L, 321 oraz jej pochodne, a także stal typu duplex i Hastelloy
  • Wykończenie powierzchni wewnętrznej zbiornika:. Ra<0,2÷0,8µm
  • Pojemność do 1 000 000 l
  • Sposoby posadowienia zbiorników wewnętrznych i zewnętrznych: na nogach, na podporach, na cokole, na konstrukcjach wsporczych
  • Ogrzewanie/chłodzenie: różne rozwiązania w postaci płaszczy grzewczych/chłodzących w zależności od temperatury, medium grzewczego/chłodzącego i ciśnienia
  • Izolacja: w zależności od płaszcza chłodzącego i miejsca postawienia z odchlorowanej wełny lub pianki poliuretanowej – osłona zewnętrzna ze stali szlachetnej, powlekanej blachy trapezowej i innych materiałów
  • Wyposażenie: króćce, zawory aseptyczne, włazy, urządzenia kontrolne i pomiarowe, kule rozpryskowe, drabiny, podesty, wzierniki z oświetleniem, mieszadła magnetyczne i inne mieszadła wykonane ze stali szlachetnej
  • Zbiorniki o średnicy maks. 4400 mm i pojemności 400 000 l dostarczane są w całości