Fizyka i chemia w praktyce: nasze systemy procesowe.

Obok produkcji urządzeń zbiornikowych oferujemy opracowanie i wykonanie precyzyjnych systemów do różnych procesów produkcyjnych, niezależnie od tego, czy zakres dotyczy przetwarzania produktów przemysłu spożywczego czy procesów chemicznych.

  • Pomiar i kontrola temperatury, ciśnienia, poziomu pH, prędkości obrotowej mieszadeł i innych wielkości fizycznych
  • Procesy ogrzewania, dozowania, transportu cieczy
  • Połączenie operacji jednostkowych w kompletny proces technologiczny
  • Sterowanie i automatyzację o różnym stopniu zaawansowania
  • Wizualizacja danych procesowych na panelu operatorskim oraz ich archiwizacja na nośnikach danych