Adressen

Schwarte-Milfor Sp. z o.o. Olsztyn

Al. Obroncow Tobruku 3A
PL 10-092 Olsztyn
Telefon +48 895221802
Telefax +48 895276887
biuro@schwarte-group.com

Schwarte-Milfor Sp. z o.o. Koszalin

ul. BoWiD 9L
PL-75-209 Koszalin
Telefon: +48 943489670
Telefax: +48 943418516
office@schwarte-group.com